Het behandelplan

Uw eerste bezoek
Hierbij zal ik u vragen stellen over uw gebit, uw tandvlees, uw gezondheid in het algemeen, medicijngebruik en andere zaken die belangrijk zijn voor de mondhygiëne.

Het mondonderzoek / eerste zitting
Afhankelijk van de aard en de actuele gezondheid van uw gebit verwerk ik mijn bevindingen in een parodontiumstatus. Op een parodontiumstatus wordt bijvoorbeeld nauwkeurig de conditie van uw tandvlees beschreven. Vervolgens leg ik u dit uit, zodat u meer inzicht krijgt in de gezondheidsstatus van uw gebit en u een concreet beeld krijgt hoe u zelf verbetert uw mondhygiëne kan bijhouden.

Aan het einde van de eerste zitting stel ik, in overleg met u, een behandelplan op. In dat behandelplan (protocol) geef ik aan welke behandeling(en) nodig zijn, hoe en wanneer deze worden uitgevoerd. Daarnaast bespreek ik met u globaal de kosten en de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

Behandeling(en)
De uitkomst van de vragen en het mondonderzoek neem ik mee in mijn behandeling(en). Plaque en tandsteen zijn de boosdoeners bij veel tandvleesproblemen en zal daarom bij elke (soort) behandeling worden verwijderd. Dit kan in één of meerdere behandelingen gebeuren met een resultaatgerichte en persoonlijke aanpak.

Meer dan alleen tandsteen verwijderen…..
Na het afronden van de behandeling wordt een afspraak gemaakt ter herbeoordeling. Tijdens dit bezoek wordt de gebitssituatie opnieuw beoordeeld. Afhankelijk van deze beoordeling komt u in een nazorgfase. Mijn nazorg zorgt ervoor dat de kwaliteit van uw gezonde gebit gewaarborgd blijft.

Als in de nazorg blijkt dat de therapierespons matig tot slecht is of de ontsteking mogelijk veroorzaakt worden door bacteriën, zal ik uw behandelpan wijzigen met een bacteriologische kweek en/of advies verwijzing chirurgische gebitsreiniging. Dit gebeurt uiteraard altijd in samenspraak met u en uw tandarts.