Ouder en kindzorg

In vele tandheelkundige praktijken is vaak te weinig tijd voor de voorlichting aan kinderen. Naast het eten en drinken is de mond heel belangrijk voor het praten, lachen en het uiterlijk. Met een goede mondverzorging kun je niet vroeg genoeg beginnen. Op oudere leeftijd is gedragsverandering en dus een goede mondverzorging, moeilijker te realiseren.

Het doel van bovengenoemde ‘’ouder en zorg pakket’’ is om de mondgezondheid van de Amsterdamse en IJburgse jeugd te bevorderen. Bovendien moet het programma ertoe leiden, dat het tandartsenbezoek onder deze groep structureel wordt vergroot. Een geïnformeerde ouder is de beste voorlichter. Risicopersonen in deze groepen zijn moeilijk te bereiken via de tandartspraktijk. Daarom moeten er nieuwe wegen worden gezocht om de risicogroepen onder de jeugd en de ouderen te motiveren tot een adequate gebitsverzorging. Eén van de wegen om dit te bereiken is: collectieve preventieve.

Bij ouder en kind zorg kunt u denken aan een extra zorg door de mondhygiënist naast uw eigen gebitsreiniging. Eén of twee maal per jaar op controle gaan bij de mondhygiënist is geen overbodige luxe. Zij kan dan uw kind van jongs af aan laten wennen aan de”witte jas” door de tanden te controleren en eventuele tandsteen verwijderen. Op die manier voorkomt de mondhygiënist ontstekingen van het tandvlees of een ontsteking die uitbreidt tot het kaakbot. Kortom, voor iedereen die de waarde van de gezondheid en ijdelheid weet in te schatten, heeft Villa Dente een zeer waardevolle ondersteuning voor het menselijke lichaam in het algemeen en uw gebit in het bijzonder!

Ik hoop u snel te zien in mijn praktijk.